Công việc hiện tại của tôi

Manerger tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU HỒNG 

https://congtythuhong.com/