Công việc hiện tại của tôi

CEO tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU HỒNG 

https://congtythuhong.com/

https://congtythuhong.net/

https://nuhoanggielau.com/

https://bigbeegiasi.com/