Quyền lực của con người

Bạn có bao giờ đặt câu hỏi “Tại sao cùng một nội dung nói, mà người này nói mọi người nghe răm rắp, người khác nói thì chẳng ai nghe?”.

Ngày đăng: 27-07-2021

353 lượt xem

Đó là quyền lực của mỗi người khác nhau. Vậy quyền lực của con người do yếu tố nào tạo ra?

1. Quyền lực của NHÂN CÁCH: Quyền lực này khó làm, và phải thực hiện trong từng thời khắc, trong thời gian dài, nhưng bền vững muôn đời

2. Quyền lực TƯ DUY: Quyền lực này khó làm, vì bạn cần phải chăm chỉ quan sát cuộc sống, trải nghiệm, phân tích, tổng hợp để tìm ra quy luật vận động của xã hội, con người. Đây là quyền lực bền vững

3. Quyền lực CHUYÊN MÔN: Bạn giỏi nghề, đồng nghiệp sẽ tôn trọng bạn! Đây là quyền lực không bền vững, bởi khoa học, công nghệ thay đổi từng giờ. Nếu bạn ngừng học hỏi, bạn sẽ mất quyền này

4. Quyền lực NGƯỜI CÓ TIỀN: May mắn bạn có tiền, bạn sẽ sai khiến được người khác, nhưng hết tiền là hết quyền

5. Quyền lực CHỨC DANH: Bạn là sếp, bạn có quyền sai khiến nhân viên, hết chức danh, hết quyền

6. Quyền lực SỨC KHOẺ: Bạn to khỏe hơn, không nghe bạn đánh, khi không còn sức khỏe, bạn sẽ bị đánh

P/s: QUYỀN LỰC 1,2,3 là gốc để tạo ra QUYỀN LỰC 4,5,6. Ai có gốc, ắt có ngọn. Kẻ mất gốc, rồi sẽ héo.

 

Nguồn: Ngô Minh Tuấn

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha