GIẾNG VÀ HỒ

Mời cả nhà cùng đọc bài thơ nhé

Ngày đăng: 27-07-2021

289 lượt xem

Nhìn mặt hồ rộng lớn

Ta tưởng nước mênh mông

Nhìn giếng bé nhỏ xinh

Ta nghĩ không nhiều nước

Nhưng khi biết nhìn sâu

Ta chọn hồ hay giếng?

Hồ tuy to lớn thế

Nhưng nước chẳng của mình

Bởi hồ phải đi xin

Từ nguồn này nguồn khác

Nếu không có mưa xuống

Nếu không có suối cho

Thì nước hồ sẽ cạn

Bởi người khác lấy đi

Hay chính hồ làm mất

Khi trời kia nắng hạn

Bởi hồ chỉ biết nhận

Mà chẳng biết tự sinh

Nên luôn đi vay mượn

Khi cho nhanh chóng hết

Muốn cho chẳng thể cho

Vì muốn cho phải có

Nhưng giếng thì rất khác

Tuy nhỏ nhưng lại sâu

Bởi giếng biết tự mình

Khơi nguồn, khơi mạch nước

Giếng luôn cho hào phóng

Không bao giờ lo cạn

Vì giếng đủ thâm sâu

Giếng càng cho càng có

Bởi nước mạch tuôn trào

Vơi lại đầy tức khắc

Khi bạn gặp cơn khát

Uống nước giếng ngọt ngào

Vì mạch nước tuôn trào

Luôn sạch trong lành mát

Nước hồ lại rất khác

Vị chẳng biết thế nào

Bởi hồ chẳng thể lọc

Vì nước đâu của mình?

Hãy chọn làm giếng nhỏ

Biết quay vào bên trong

Đào sâu như mạch giếng

Trí tuệ sẽ tuôn trào

Khơi mạch ngầm hiểu biết

Khơi mầm của yêu thương

Muốn cho có thể cho

Không bao giờ sợ hết

Tu tập theo chánh pháp

Chọn người thầy dẫn đường

Là những bậc giác ngộ

Trí tuệ đã ở nguồn

Thì bạn sẽ rất nhanh

Đến suối nguồn chân lý

Không rời xa tâm giác

Là tâm biết chính mình

Bạn đã là giếng nhỏ

Khơi suối nguồn yêu thương ?

-Sưu tầm-

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha