Chỉ Có Những Thứ Phù Hợp Mới Gắn Bó Với Nhau Lâu Dài Được

Hãy chọn sản phẩm phù hợp, con người phù hợp, bạn bè phù hợp, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhân viên, thành viên phù hợp

Ngày đăng: 25-07-2021

201 lượt xem

Vì sao tôi luôn nói sản phẩm phù hợp, con người phù hợp, bạn bè phù hợp, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhân viên, thành viên phù hợp... mà không nói tốt/xấu, đúng/sai?

Đơn giản là vì tranh cãi chuyện tốt/xấu, đúng/sai thường là bất tận, không có hồi kết. Ít ai nhận là mình xấu và thừa nhận người khác tốt. Cũng không mấy công ty thừa nhận sản phẩm của mình quá tệ nên bị khách hàng chê. Hiếm có nhân viên nào chấp nhận mình làm việc không tốt nên bị công ty cho thôi việc. Ngược lại, tôi cũng chưa nghe doanh nghiệp nào nói rằng mình đối xử với NV tệ quá nên họ nghỉ việc...

Chỉ có sự phù hợp/không phù hợp là công bằng và bình đẳng cho cả hai bên. Bạn không phù hợp với tôi cũng đồng nghĩa tôi không phù hợp với bạn, chẳng có ai tốt/xấu hay đúng/sai ở đây!

nth

Vậy thì sự phù hợp là quan trọng chứ không nhất thiết phải tốt/xấu, đúng/sai, hay trắng/đen rõ ràng. Đúng/sai, tốt/xấu là tùy quan điểm mỗi người, mà nếu đem ra tranh cãi thì chỉ có mất thời gian và càng gây thêm bức xúc của các bên liên quan.

Theo tôi, các doanh nghiệp cũng nên thấm nhuần triết lý này. Chọn nhân viên phù hợp với công ty, tạo sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng, chọn đối tác, nhà cung cấp, bạn đồng hành, cổ đông, nhà đầu tư phù hợp, và chia tay những người không phù hợp.

Jim Collins, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng thế giới, từng viết về việc tuyển chọn nhân sự cho công ty, là hãy đưa những người phù hợp lên xe và mời những người không phù hợp xuống xe, sau đó hãy nói đến chuyện đi đâu!

nth

Nguồn: Nguyễn Hữu Long - PTDNV

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha